Det Gyldne Bevis

Evolution i Amazonas

"Det Gyldne Bevis" handler om Henry Bates udforskning af Amazonas. Her undersøgte han, hvordan forskellige arter tilpasser sig miljøet, fx hvordan dyr kamuflerer sig. Henry Bates systematiske og grundige tilgang til at undersøge dyrene er en hjørnesten i naturvidenskaben. I astronomien findes en tilsvarende tilgang til at undersøge naturen. Tilgangen hører ind under den naturvidenskabelige metode, og det er dét, som dette undervisningsmateriale handler om.

 

Undervisningsmaterialet er målrettet mellemtrinnet under lærervejledning. Det kan også bruges til udskolingen som arbejd-selv opgaver. Bemærk at spørgsmål og svarark er i samme dokument.

 

'Undersøgelse i naturfag' er en del af fællesmålene for både natur/teknologi og fysik/kemi, hvilket materialet kan bruges til at understøtte.