Jorden

Vores egen planet jorden er den tredje i rækken af planeter fra Solen.

Jordens afstand fra Solen, dens tyngdekraft, samt Jordens atmosfære er alt sammen med til at skabe betingelserne for flydende vand. Ca. 2/3 af Jordens overflade er dækket af vand, hvilket var essentielt for at livet på Jorden kunne opstå. Jorden er stadig den eneste planet, hvor vi med sikkerhed ved, at der findes liv. Hvordan og hvornår livet på Jorden opstod diskuteres stadig ivrigt. Livet på Jorden er ca. 4 milliarder år gammelt, mens Homo sapiens kom frem for omkring 200.000 år siden - menneskets evolution er derfor kun en meget lille del af Jordens historie.

 

Jordens udseende har ændret sig meget siden planeten blev dannet for omkring 4,6 milliarder år siden. Lithosfæren, Jordens skorpe og den øverste del af kappen, er opdelt i en række plader, der gennem Jordens historie er kollideret, har skubbet sig fra hinanden, og har skrabet op og ned af hinanden. De tektoniske plader bevæger sig kun et par centimeter om året, men det har alligevel været nok til at Jordens kontinenter flere gange har dannet ét superkontinent - sidste gang det skete var for omkring 200 millioner år siden, da vores klode var domineret af superkontinentet Pangæa.

Under jordskorpen findes Jordens kappe - den største del af Jordens indre, som især består af faste bjergarter, men alligevel har en grynet halvflydende konsistens. Allerinderst i vores planet er en kerne af nikkel og jern, der er lige så varm som Solens overflade, men fordi trykket er så højt, kan den inderste del af kernen ikke smelte. Den indre del af kernen drejer dog rundt i en flydende yderkerne, og det er strømmene i yderkernen der, sammen med Jordens rotation, er årsag til Jordens magnetfelt. Det er ikke muligt at bore ned til Jordens kerne, men vi kender til Jordens indre opbygning fra målinger af seismiske bevægelser indeni Jorden. De seismiske målinger laver man for eksempel, når et jordskælv finder sted. Så går der bølger gennem Jorden, og disse bølger opfører sig forskelligt alt efter i hvilket materiale og hvor i Jordens indre, de befinder sig.

Viden om
Månen

Månen kredser om Jorden og dens landskab er goldt, og dækket af kratere, som skyldes meteornedslag.

Månen
Mars
Mars

Den næste planet i rækken er Mars, som har en rødlig farve, fordi der er et højt indhold af jern i overfladestøvet

Mars